Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

rawwwr
22:17
rawwwr
22:16

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk

June 26 2017

rawwwr
15:46
6577 9b00 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot vianiskowo niskowo
rawwwr
15:41
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
rawwwr
15:36
8333 4fa8
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
rawwwr
15:32
rawwwr
15:32
rawwwr
15:31
9638 fdae 500
Reposted fromoll oll viaVictorialies Victorialies
15:31
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

rawwwr
15:30
2472 f594
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaWlodara Wlodara
rawwwr
15:30
6791 6fd1 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaWlodara Wlodara
rawwwr
15:28
5396 098a 500
Reposted fromreycio reycio viagdziejestola gdziejestola
15:28
1026 a410 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagdziejestola gdziejestola

June 20 2017

rawwwr
15:15
15:12
1657 4d3b 500
Reposted fromjudyta judyta viagdziejestola gdziejestola
15:11
rawwwr
15:11
6157 6769 500
Reposted fromtfu tfu vialoki loki
rawwwr
15:11
rawwwr
15:10
8777 45ea
rawwwr
15:09
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl