Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

rawwwr
19:44
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
19:43
rawwwr
19:33
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viagos123 gos123
rawwwr
19:30
5832 c611
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viagos123 gos123
rawwwr
19:18

June 12 2017

04:38
3955 3c32 500

June 10 2017

rawwwr
19:43
Play fullscreen
nowy poziom znajomości
Reposted bypart part
rawwwr
10:44
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaNoemiJustine NoemiJustine
rawwwr
10:21
10:19
8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaginsty ginsty

June 05 2017

rawwwr
16:06
8676 f9a9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagos123 gos123
rawwwr
16:05
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viasmutnykamien smutnykamien
rawwwr
16:05
8146 2286
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
16:03
rawwwr
16:01
16:00
rawwwr
15:42
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaSapereAude SapereAude

June 03 2017

rawwwr
18:55
8525 1437 500
Reposted frombackground background vialaennah laennah
rawwwr
18:55
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan vialaennah laennah
rawwwr
18:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl