Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

rawwwr
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
rawwwr
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viagos123 gos123
rawwwr
5832 c611
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viagos123 gos123
rawwwr

June 12 2017

3955 3c32 500

June 10 2017

rawwwr
Play fullscreen
nowy poziom znajomości
Reposted bypart part
rawwwr
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viaNoemiJustine NoemiJustine
rawwwr
8549 9165 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaginsty ginsty

June 05 2017

rawwwr
8676 f9a9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viagos123 gos123
rawwwr
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viasmutnykamien smutnykamien
rawwwr
8146 2286
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaszydera szydera
rawwwr
rawwwr
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viaSapereAude SapereAude

June 03 2017

rawwwr
8525 1437 500
Reposted frombackground background vialaennah laennah
rawwwr
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan vialaennah laennah
rawwwr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl