Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

rawwwr
18:23
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viapodkreslajmnie podkreslajmnie
rawwwr
17:34
7903 070e 500
Reposted fromstormymind stormymind viairmelin irmelin
rawwwr
17:26
4240 5191 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoupeter soupeter
rawwwr
17:15
5694 2f81 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablubra blubra
rawwwr
17:13
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viadolinasmokow dolinasmokow
rawwwr
15:37
2713 6e31 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajustmine justmine
rawwwr
15:36
5074 bae1 500
Reposted fromkatsiu katsiu viajustmine justmine
15:35
4655 3606 500

orangiah:

i’m really bad at talking about things but i have not been doing so great lately

Reposted fromtwice twice viajustmine justmine
rawwwr
15:28
9337 7066 500
Reposted fromMtsen Mtsen viatouchthesky touchthesky
rawwwr
14:56
3595 1e4b
Reposted fromsosna sosna viakatastrofo katastrofo
rawwwr
14:52
1007 4424
rawwwr
14:46
note to self
Reposted fromszszsz szszsz viadotkliwie dotkliwie

May 31 2019

rawwwr
13:58
9056 b4ec 500
rawwwr
13:58
rawwwr
13:57
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate vialeksandra leksandra
rawwwr
13:56
3407 d9e0
Reposted fromtichga tichga viatfu tfu
rawwwr
13:56
6509 dbb9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatfu tfu

May 12 2019

rawwwr
22:28
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viawrazliwa wrazliwa
rawwwr
22:27
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viaKacSousse KacSousse
rawwwr
22:26
0003 1176 500
Reposted fromsoftboi softboi viakatastrofo katastrofo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl