Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

rawwwr
22:46
7311 ed5a 500
Reposted fromkoprobo koprobo viaoxygenium oxygenium
rawwwr
22:45
3831 0d68
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viabanshe banshe
rawwwr
22:45
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viabanshe banshe
rawwwr
22:42
3044 b29a
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabanshe banshe
rawwwr
22:41
0400 2036
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viabadblood badblood
rawwwr
21:35
Reposted frommarysia marysia viagotarina gotarina
rawwwr
21:35
           
so no one told you life was gonna be this way...
Reposted fromfriends friends viagotarina gotarina
rawwwr
21:34

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viagotarina gotarina
rawwwr
21:30
1006 dc07 500
this is the truest post on this website!
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viagotarina gotarina
rawwwr
21:28
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viagotarina gotarina
rawwwr
21:28
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagotarina gotarina
21:25

writing is either

avengerofyourheart:

distractionsetcetera:

image

or

image

there is nothing in between.

WHY IS THIS SO TRUE. 

Reposted fromrewywewy rewywewy viagotarina gotarina
rawwwr
21:25
8910 8c69 500
Reposted frommoth-into-flame moth-into-flame viagotarina gotarina
rawwwr
21:24

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viagotarina gotarina
rawwwr
21:24
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagotarina gotarina
rawwwr
21:23
1266 3739 500
Reposted fromjazon jazon viagotarina gotarina
rawwwr
21:22
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viagotarina gotarina
rawwwr
20:42
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viagotarina gotarina
rawwwr
20:40
7415 e567 500
Reposted frompie-in-the-sky pie-in-the-sky viagotarina gotarina
rawwwr
20:40
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl